Archives

Filter 

  • Simpelt Tyveri av jakttårn

    Det er blitt stjålet et jakttårn festet i tre fra vårt terreng i Hole Dusør: Storviltskolen gir kr. 1000,- eller jaktmulighet for den som kan tipse oss så tårnet kommer tilrette igjen. ...