Terrenget Elg
Storviltskolen ønsker deg velkommen til ett elgparadis. I Hole / Ringerike har vi ett flott terreng som har mange flotte elgbiotoper. Her er det en blanding av furuskog, granskog og løvskog og det varierer mellom tett skog til flatt og småkuppert myrterreng.
Postene
Alle poster merkes og er nøye valgt ut med hensyn til dyrenes stier og forflytningsmønster. Postene er samtidig nøye valgt mht. sikkerhet. Det er bra med elg i området.

thumb_sokna073.jpg
 thumb_sokna_jakt_2004_9_damer_221.jpg
 thumb_kart_sokna.jpg
 thumb_holenord_m_mark.jpg