JL Elgjakt 2004
29-31 okt. 2004
Fredagen ble innledet i Hole. Endelig var elgen tilbake i terrenget. En elg, trolig ett fjordyr ble observert i jordekanten en kort tid før det forsvant inn i skogen. Det ble gjort en masse taktiske vurderinger og etter å ha presset dyrene fra to kanter falt til slutt en elgokse - 4 tagger. Deretter dro hele jaktlaget til Sokna - 19 mann (og kvinner) i tallet. Lørdagen startet fantastisk og før klokken var slagen 11, var det felt en kalv og ett fjordyr, fall nummer 22 og 23 i terrenget. Søndagen endte med fall den også. En flott 9 tagger tok kvelden i A-drevet.thumb_IMG_0037.JPG
Les mer …
 
23-24 okt. 2004
 Det ble ikke mange som kunne delta på helgens elgjakt, men de som deltok fikk i hvert fall et fall. Det 19'ende fallet i terrenget. Per Gustav fikk tatt en kalv i C-drevet.  thumb_IMG_0096.JPG
Les mer …
 
25.sept.-10.0kt. 2004
Nedenfor finner du bilder fra elgjakta 2004. Storviltskolen startet med strenge retningslinjer av forvaltningsmessige årsaker. Vi hadde kun fjordyr på menyen de første dagene. Resultatet var selvfølgelig at vi hadde alle andre varianter av elg på postene. Vi kunne nok ha fylt kvoten rimelig fort, men det er jo ikke det som er poenget med elgjakt i Storviltskolens regi.  thumb_Sokna jakt 2004 9 damer 013.jpg
Les mer …
 
1 mars 2004, Hole
Vinterobservasjon av elg
Les mer …
 
22 feb. 2003 Hole
Elgen er på foret.....
Les mer …
 
16 feb. 2004, Hole

Vi har nå lagt ut flere mindre foringsplasser i området. Vi har samtidig kjørt opp spor mellom foringsplassene.

I dag mandag 16/2 ser vi resultater. Rådyrene har begynt å spise på foret. På ett døgn har de spist opp ca 20 kg med forblanding. De har også fulgt hjulsporene og begynt å spise på den store høyballen.

Elgen krysser nå jevnlig veien som går opp mot Gomnæs.

Det er også lagt ut to mindre foringsplasser opp mot Gomnæs 16/2. Det er kjørt opp hjulspor mellom disse.

 
4 feb. 2004, Hole

Storviltskolen er engasjert av Hole kommune og grunneiere om å forvalte elgstammen i området. Bakgrunnen er å hindre skadebeiting og bedre trafikksikkerheten. I den siste tiden er det observert betydelig økning i antall elg i området. Under den ordinære jakta var det lite elg i området og uttaket deretter. Nå ser det ut til at elgen er tilbake for fult. 

Les mer …